P E T R A  P O G Á D Y - k l a v í r


"Petra Pogády hrala s absolútnou virtuozitou.“

                                                                                Der Neue Merker

"S obdivuhodnou virtuozitou, mnohotvárnym prednesom, perfektnou technikou pedalizácie a mimoriadnou umeleckou empatiou – Málokedy je klavírny recitál tak strhujúci!“

                                                                               Neues Volksblatt


Kontakt

www.petrapogady.com